15 - 17 SEPTEMBER 2017 MARIBOR

Judo je moderna japonska borilna veščina, ki se je razvila konec 19. stoletja (1882) iz več japonskih tradicionalnih oblik ju jutsuja, njen začetnik pa je Jigoro Kano. Je goloroka borilna veščina, ki vključuje borbo stoje in na tleh (mete, padce, vzvode, davljenja in udarce).

S svojo sistematično urejenostjo vsebine in vadbe, je bil judo začetnik, hkrati pa tudi vzor mnogih modernih japonskih borilnih veščin.

Oseba, ki vadi judo je judoist (judoka). Učenci, oblečeni v bele kimone (judogi) pa vadijo pod vodstom učitelja mojstra (sensei). Kraj vadbe se na japonskem imenuje dojo v katerem so postavljene blazine (tatami).

Judo lahko poleg tehnik vsebuje tudi filozofsko plat, tesno povezano z vadbo. Pomen juda je tudi v razvoju celega človeka skozi dolgotrajno vadbo, tako v pomenu fizičnega razvoja (zdravje, borba in samoobramba, šport) kakor razvoja razuma, osebnosti in doseganja notranjega miru.

Danes je v Mednarodno judo federacijo (IJF) včlanjenih 187 držav, judo pa po celem svetu trenira preko 25 miljonov ljudi. Svetovni dan juda obeležujemo 28. oktobra.

Začetki juda segajo v začetek 19 stoletja, leta 1882 pa je Jigoro Kano ustanovil prvo judo šolo Kodokan. V nekaj letih je judo postal izredno priljubljen, tako med novimi učenci, kot med učenci in mladimi mojstri nekdanjih veščin ju jutsuja. Judo se je tudi ves čas dopolnjeval in razvijal in začel počasi nadomeščati ju jutsu kot glavno obliko goloroke borbe na Japonskem. Postopno se je do začetkov 20. stoletja, s pomočjo še živečih mojstrov veščin ju jutsuja, izoblikoval enotni in sistematično urejeni učni program juda.

Judo je po Kanovi smrti leta 1938 nadaljeval svojo pot, tako v smeri veščine, še bolj pa v smeri tekmovalnega športa. Kodokan je iz preproste šole prerasel v večjo organizacijo s sedežem v Tokiu, ki širi, razvija in skrbi za judo v vseh pogledih.

Leta 1964 je bil judo prvič prikazan na Tokijskih poletnih olimpijskih igrah, leta 1972 pa je postal polnopravna olimpijska disciplina.

Ustanovitelj juda Jigoro Kano je v judo z namenom beleženja napredovanja in stopnje osvojenega znanja učencev, uvedel sistem zaporednih stopenj in pasov. Stopnje se delijo na KYU – šolske pasove in DAN – mojstrske pasove.